Schody

Schodisko je jedným zo základných stavebných prvkov vo viacpodlažných objektoch. Často na neho pozeráme ako na konštrukciu okrajovú, avšak jeho začlenenie býva naopak pre stavbu kľúčové vzhľadom k tomu, že ide o veľmi náročnú konštrukciu. Vzhľadom k tomu, že schody budeme v dome veľmi často používať, hlavným hľadiskom pri výbere materiálov i type konštrukcie je praktickosť a kvalita. Chôdza po kvalitnom schodisku je bezpečná a príjemná, nemáme pocit nestability, konštrukcia je pevná a parametre by mali vyhovovať osobám rôzneho veku i vzrastu.